Is de moderne manager een duizendpoot?

Is de moderne manager een duizendpoot?

Is de moderne manager een duizendpoot? Sinds dat veel organisaties overgestapt zijn qua managementstijl van top down naar een vorm van bottom-up, is er veel veranderd voor de moderne manager, de leidinggevende. Is de moderne manager een duizendpoot? In dit artkel...
Is jouw afdeling een groep of een team?

Is jouw afdeling een groep of een team?

Samen werken is wat anders dan samenwerken. Op dezelfde afdeling werken is dan ook wat anders dan met elkaar een doel nastreven. Zet mensen bij elkaar en er gebeurt wat. Wil je een samenwerking als bij een harmonisch orkest of een sportteam? Dan moet er eerst wat...
Leidinggeven door ontmoeten

Leidinggeven door ontmoeten

De leider die dominant en krachtdadig optreedt, wordt door zijn leidinggevende c.q. opdrachtgever en door zijn omgeving vaak gewaardeerd en positief beoordeeld. Dit versterkt hem/haar in de overtuiging dat dit de goede weg is en hij of zij gaat er mee door, maar……. in...
Wel of geen manager?

Wel of geen manager?

En zo ja, wat voor een?­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ De laatste tijd krijg ik steeds meer publicaties onder ogen over de positie van de manager. Het is kennelijk een hot item. Ik som een aantal recent gelezen statements op: Zonder managers functioneren mensen beter De...
Wat is een goede manager?

Wat is een goede manager?

De eerste keer dat ik die vraag kreeg zette mij dat aan het denken. Wat mij betreft is er niet één allesomvattend antwoord. Denk even met me mee. Het woord manager wordt te pas en te onpas gebruikt. Het maakt niet uit of je nou een rol moet vervullen om de status-quo...