Onderling vertrouwen bij een management team

Onderling vertrouwen bij een management team

Om dat te bereiken moeten de teamleden het gevoel hebben elkaar te kennen. Ze dienen te weten wat ze aan elkaar hebben. Relevant is om te weten hoe ze op hun afdelingen functioneren, wat hun individuele problematieken zijn, maar dat is niet voldoende. Leden van...
Managementteam, nut of noodzaak?

Managementteam, nut of noodzaak?

Een kapitein op een schip? Ik las laatst een artikel over de optie om een bedrijf te laten leiden, niet door 1 CEO, maar door 2. Er werd gerefereerd aan een onderzoek van de University of Missouri, onder 11 bedrijven die geleid werden door 2 of meer ceo’s. Uit dat...
Veranderen! Top down of Bottom up?

Veranderen! Top down of Bottom up?

Ik heb al heel wat veranderingen meegemaakt in het bedrijfsleven. Ik heb ze ondergaan en ook veel zelf geïnitieerd of er mede verantwoordelijk voor geweest. Dit is mij altijd vrij goed afgegaan en ik begreep maar niet waarom andere managers, leidinggevenden en...